0
0

کار آفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی

در این صفحه به معرفی برخی از برندهایی می پردازیم که دکتر احسان صفری اقدام به بنیان گذاری ویا همکاری در زمینه (تولید محتوای و یا مشاوره ) در زمینه های مختلف نموده است می پردازیم.

معرفی برخی از برندها

آکادمی آتیه

آکادمی آتیه

فعال در زمینه پانسیون های مطالعاتی زنجیره ای در سطح کشور

هنر زندگی

مرکز روانشناسی هنر زندگی

فعال در زمینه مشاوره ای در سطح کشور

خانه روانشناسان

خانه روانشناسان،مشاوران و حرف یاورانه کشور

فعال در زمینه مشاوره رئیس خانه روان شناسان کشور

دانش افروزان شاهین

دانش افروزان شاهین

فعال در زمینه ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان عزیز

دبیرستان پسرانه غیردولتی البرز

تاسیس دبیرستان غیردولتی البرز جهت ارائه خدمات تحصیلی به دانش آموزان مستعد و توانمند