۱۴۰۲/۱۲/۰۴
  ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
0
0

نظرات شما

نظرات شما

نظرات کاربران محترم

در بخش زیر می توانید نظرات برخی از مشتریان و کاربران محترم را که در مورد میزان رضایت خود و همکاری با ما صحبت کرده اند را مشاهده فرمایید.

               جناب آقای کورس محمدی 

         مدیریت پانسیون مطالعاتی آتیه  فولادشهر 

              سرکار خانم عاطفه صفری 

         مدیریت پانسیون مطالعاتی آتیه شاهین شهر 

              سرکار خانم دکتر غزال تقی خانی

دکتری مشاوره،مدرس دانشگاه دبیرخانه ی، خانه  روانشناسانو حرف یاورانه مرکز  اصفهان

                      جناب آقای دکتر محسن عزتی 

                         مشاوره خانواده دبیرخانه، خانه روانشناسان مشاوران ، و حرف یاوانه استان اصفهان 

                      جناب آقای دکتر کورس محمدی  

               ریاست خانه روانشناسان مشاوران حرف یاورانه منطقه ۵ کشور